Puštanje u rad kranskog sistema

U saradnji sa partnerskom firmom Vaming, izrešeno je puštanje u rad kranskog sistema 1x30t, SWF Krantehnic, UTVA Silosi, Kovin.